Park w Arkadii
Park w Arkadii (czyli kraina powszechnej szczęśliwości) jest usytuowany kilka kilometrów na południowy wschód od Łowicza. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich ogrodów, stworzony w stylu romantycznym, o stosunkowo nietypowym położeniu, gdyż nie przylega bezpośrednio do żadnej rezydencji. Najbliższa, należąca kiedyś do właścicieli Arkadii, położona jest w odległym o parę kilometrów Nieborowie.

Park w Arkadii został zbudowany na przestrzeni wielu lat, począwszy od 1778 roku aż do zakończenia budowy w 1821. Było to dzieło życia Heleny Radziwiłłowej, któremu poświęciła 40 lat swego życia.

Na terenie parku zostało umieszczony wiele budowli, doskonale wkomponowanych w przestrzeń. Do najbardziej znanych należą:

Przybytek Arcykapłana – powstał w 1783, jako sztuczna ruina, zdobiony wieloma rzeźbami antycznymi, gotyckimi i renesansowymi. Z południowo-wschodniej strony tej budowli znajduje się mur z hermami.

Świątynia Diany (1783-1785) położona nad brzegiem stawu wyróżnia się klasycznymi proporcjami. Nad wejściem, ozdobionym jońskimi kolumnami, wyryte zostały słowa Francesca Petrarki: DOVE PACE TRAVAI D’OGNI MIA GUERRA (Tutaj odnalazłam spokój po każdej mojej walce). Ze świątyni do stawu prowadzą schody ozdobione kamiennym lwem i sfinksem.

Akwedukt, pierwotnie powstał w 1784, przez kolejnych właścicieli całkowicie rozebrany i zrekonstruowany dopiero w latach 1951-52. Stanowi połączenie rzeczki Skierniewki z arkadyjskim stawem.

Grota Sybilii, zbudowana z polnych głazów narzutowych w 1781 roku, stanowi symboliczne serce Arkadii.

Łuk Kamienny, zbudowany około 1784 roku, przylega obecnie do Domu Murgrabiego (powstałego później). Stanowi ważny element głównej osi widokowej parku.

Dom Murgrabiego powstał około 1795 roku, architektonicznie nawiązując do Przybytku Arcykapłana. Czworokątna wieża (podwyższona w XIX wieku) stanowi dominujący element tej budowli.

Domek Gotycki został wzniesiony w okresie 1795–-1797 w stylu neogotyckiego. W 1814 roku księżna Helena Radziwiłłowa urządziła w nim symboliczne „mieszkanie rycerza”, poświęcone jej synowi Michałowi Gedeonowi, generałowi napoleońskiemu, gromadząc tam historyczne pamiątki.

Cyrk Rzymski (1803) i Amfiteatr (1804) powstały w kolejnym okresie rozbudowy parku. Jednak do dzisiejszego dnia pozostały tylko nieliczne elementy tego założenia.
×
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Grota Sybilli
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Arkadia
Domek Gotycki
Domek Gotycki
Domek Gotycki
Arkadia
Dom Murgrabiego
Łuk kamienny
Dom Murgrabiego
Dom Murgrabiego
Łuk kamienny
Arkadia
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Przybytek Arcykapłana
Mur z hermami
Mur z hermami
Akwedukt
Akwedukt
Akwedukt
Cyrk
Cyrk
Arkadia
Świątynia Diany
Świątynia Diany
Świątynia Diany
Arkadia
Arkadia
Świątynia Diany
Arkadia