Disclaimer
Informacje zawarte na stronie mają charakter ogólny i absolutnie nie wyczerpują całości przedstawianego tematu. Osoby odwiedzające tą stronę, korzystają z zawartych tu informacji na własną odpowiedzialność i ryzyko. Z drugiej strony dokładam wszelkich starań aby informacje tu zawarte były jak najbardziej aktualne i wiarygodne.

Jeśli ktokolwiek jest zdania, że pewien fragment lub informacja zawarta na tej stronie powinna zostać usunięta lub skorygowana, bardzo proszę o przesłanie mi informacji na adres e-mailowy.Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności (pośredniej ani bezpośredniej) w stosunku do osób lub osób trzecich odwiedzających tą stronę, na ewentualne nieścisłości, błędy, zaniedbania lub uszkodzenia wynikłe z treści tej strony.

Treści tekstów, zdjęcia oraz grafika umieszczone na stronie przygotowane i wykonane zostały przeze mnie.

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu tej strony internetowej, błędy na niej, braku usuwaniu tych błędów, oraz faktu, że serwer na którym została umieszczona, nie jest wolny od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Odwiedzający tą stronę internetową jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich procedur zabezpieczających sprzęt i oprogramowanie (m.in. stosowanie zabezpieczeń antywirusowych), które uzna za niezbędne w celu ochrony swojej własności.