Gołuchów (zimą)
Zabytkowy zamek, otoczony parkiem krajobrazowym, położony jest na trasie Poznań - Kalisz, parę kilometrów za Pleszewem. Pierwotnie zamek był we władaniu Leszczyńskich, następnie po wielu zmianach właścicieli i popadnięciu prawie w ruinę, w drugiej połowie XIX wieku został odbudowany z inicjatywy Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej oraz jej męża Jana Działyńskiego.

Ciekawym zabiegiem projektowym w trakcie tworzenia parku było wykorzystanie jako osi kompozycyjnej doliny rzeki Ciemnej (niegdyś Trzemnej) w postaci utworzonych stawów. Są one ważnym elementem konstrukcyjnym jak i dekoracyjnym tego założenia parkowego.

Stawy, łęgowe zadrzewienia, mosty i ciągi spacerowe tworzą oryginalną odmianę typowego parku naturalistycznego, wkomponowanego w otwarty otaczający go krajobraz.

Północna część parku ma charakter leśny w przeciwieństwie do południowej, o charakterze arboretum. Oddzielone są od siebie dwoma stawami. Na terenie całego parku rośnie ok. 80 tysięcy drzew, w tym wiele okazów o rozmiarach pomnikowych. Można doszukać się 600 gatunków drzew i krzewów pochodzących z obszaru Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Park ten może się poszczycić kilkoma własnymi odmianami drzew: Larix decidua Gołuchów, Picea glauca Gołuchów oraz Quercus robur Fastigiata Gołuchów.

W parku można również oglądać dawną szkółkę drzew i krzewów, obecnie służącą jako ogród roślin ozdobnych. Na terenie szkółki znajduje się: ananasarnia, winnice oraz współczesna woliera dla pawi.

Bezpośrednio przy parku położona jest Pokazowa Zagroda Zwierząt, założona w 1977 roku, obejmująca powierzchnię ok. 22 ha. Obecnie można w niej podziwiać:

  • żubry - największe ssaki lądowe Europy. W Polsce żyją na wolności oraz w hodowlach zamkniętych. Objęte ochroną gatunkową.
  • dziki - wszystkożerne zwierzęta zasiedlające wszystkie typy lasu.
  • koniki polskie - gatunek pochodzący od tarpanów leśnych, niewielkich ssaków z rodziny koniowatych.
  • daniele - gatunek sprowadzony do Polski w XVII wieku. Obecnie występujący prawie w całym kraju.

×
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Ogród ziołowo-kwiatowy i Ananasarnia
Gołuchów
Rzeka Ciemna
Gołuchów
Gołuchów
Staw
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Staw
Rzeka Ciemna
Gołuchów
Gołuchów
Wiata turystyczna
Przystanek edukacyjny przy leśniczówce
Wystawa poświęcona pszczelarstwu
Pokazowa Zagroda zwierząt
Pokazowa Zagroda zwierząt
Pokazowa Zagroda zwierząt
Pokazowa Zagroda zwierząt
Droga do Pokazowej Zagrody zwierząt
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów