Nieborów
Ogród w Nieborowie, siedzibie rodziny Radziwiłłów, został założony w stylu francuskim. Znajduje się zaledwie parę kilometrów od innego bardzo znanego ogrodu - Arkadii, położonego niedaleko Łowicza.

Ogród powstał pod koniec XVII wieku, założony w stylu barokowym, a następnie rozbudowany około sto lat później.

Tuż przy pałacu po południowej stronie rozciągają się partery kwiatowe oraz labirynty zbudowane z bukszpanu. Od labiryntów prowadzi szeroka aleja lipowa, leżąca na osi widokowej pałacu i kończąca się widokiem na okoliczne pola. Jest to przykład ogrodu osiowego odmiany kulisowej, w którym perspektywę zamyka część parkowa. Po obu stronach alei symetrycznie znajdują się różnorodne boskiety grabowo-lipowe. Poprzeczne alejki zamknięte są przez małe wnętrzna - altany, na kształt zielonych baszt.

Główna aleja zakończona jest tzw. "aha" granicą, która daje złudzenie, że park jest o wiele dłuższy niż w rzeczywistości.

W ogrodzie występują również elementy wystroju rokokowego, między innymi w postaci wgłębnika (zagłębienia w terenie w celu uzyskania lepszego widoku na fragment ogrodu).

Kierując się na zachód od pałacu alejka prowadzi do wielkiego kanału, zlokalizowanego nieco na uboczu, w miejscu gdzie ogród przechodzi w park krajobrazowy. Pomimo jego usytuowania, obok parterów kwiatowych i alei lipowej, jest on najważniejszym elementem tego założenia ogrodowego.

Kanał ten ma kształt litery L i tworzy jedną oś poprzeczną wychodzącą z parteru kwiatowego oraz drugą prostopadłą do pałacu, leżącą równolegle do głównej alei ogrodu. W celu podkreślenia ważności tej osi, została ona zamknięta sadzawką.

Poza kanałem wodnym rozciąga się dalsza cześć parku, stworzona w stylu parku krajobrazowego. Z kolei we wschodniej części parku znajduje się budynek Starej Oranżerii, w której umieszczono kolekcję roślin.

Na terenie ogrodu zostało posadzonych wiele gatunków drzew, na szczególną uwagę zasługuje najstarszy w Polsce platan, posadzony w 1770.
×
Wjazd
Wjazd
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Nieborów
Najstarszy platan w Polsce
Nieborów
Kanał
Kanał
Kanał
Kanał
Kanał
Nieborów
Kanał
Kanał
Nieborów