Rogalin
Rogalin jest usytuowany kilkanaście kilometrów na południe od Poznania. Znany jest przede wszystkich ze swych starych nadwarciańskich dębów ale również z zabytkowego pałacu, niedawno gruntownie odremontowanego.

Pierwsze zapiski o wsi Rogalin pochodzą z początków XIII wieku, jednak pałac został zbudowany dopiero w latach 70-tych XVIII wieku przez Kazimierza Raczyńskiego.

Ogród, rozciągający się wokół pałacu w Rogalinie, powstał również w drugiej połowie XVIII wieku, jako założenie ogrodowo-parkowe odmiany kulisowej. Część ogrodowa, przylegająca bezpośrednio do pałacu, ma charakter ogrodu barokowego, szkoły francusko-holenderskiej. Szczególną cechą ogrodu barokowego jest swoiste przeciwstawienie się starannej konstrukcji geometrycznej założenia z bogactwem form wypełniających tą kompozycję.

Charakterystyczną i oryginalną konstrukcją w ogrodzie rogalińskim jest sztucznie ukształtowane wzniesienie (tzw. parnas), który pełni rolę kopca widokowego. Wokół niego rozciągają się szpalery grabowe, tworzące labirynt.

Jednak Rogalin to nie tylko barokowy ogród, to także powiązany z nim, park naturalistyczno-krajobrazowy eksponujące elementy przyrodnicze.

Zespół pomnikowych dębów rogalińskich (największy w Europie) został włączony w obręb naturalistycznej części parku przez Edwarda Raczyńskiego w latach 1820-40. Najsłynniejsze dęby szypułkowe to Lech, CzechRus, rosnące w parku oraz Edward, rosnący na zboczu doliny Warty. Park ten z kolei jest powiązany z otwartą przestrzenią nadwarciańskich łęgów i lasów.

Celem ochrony tego skupiska zabytkowych dębów jak również licznych starorzeczy, na których rosną, w 1997 został stworzony Rogaliński Park Krajobrazowy. Rogalińskie dęby są z kolei zamieszkałe przez inny, również będący pod ochroną gatunek, a mianowicie przez kozioroga dębosza.

Edward Bernard Raczyński, będący ostatnim właścicielem posiadłości, założył w 1991 roku Fundację im. Raczyńskich w Poznaniu i poprzez nią przekazał swój majątek w Rogalinie narodowi polskiemu.
×
Rogalin
Cour d'honneur
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Parnas
Widok z parnasu
Parnas
Widok z parnasu
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Rogalin
Parnas
Dęby Lech, Czech i Rus
Dąb Edwarda
Łęgi
Rogalin
Rogalin
Rogalin