Wilanów
Ogród wilanowski powstał przy podwarszawskiej rezydencji Jana III Sobieskiego w drugiej połowie XVII wieku. Obecnie obszar ten jest położony na terenie jednej z dzielnic Warszawy i jest częścią Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Od końca XVI wieku Warszawa, jako stolica Polski, przyciąga coraz więcej mieszkańców, a co z tym związane, powstaje tu coraz więcej rezydencji, otoczonych często wspaniałymi założeniami ogrodowymi. Jednym z takich założeń jest ogród przy rezydencji królewskiej w Wilanowie, założony pierwotnie w stylu barokowym w XVII wieku. Obecny wygląd ogrodu jest wynikiem zarówno późniejszych przeróbek i rozbudowy parku przez jego kolejnych właścicieli, jak i prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w połowie XX wieku.

W momencie zakończenie budowy ogrodu przez króla Jana III Sobieskiego, ogród ten zajmował powierzchnię znacznie mniejszą od obecnej i składał się z dwóch tarasów: dolnego i górnego, które przylegały od trzech stron bezpośrednio do pałacu, tworząc całość kompozycyjną (obecnie tą część okreœśla się jako ogród barokowy).

Taras górny otacza pałac z trzech stron i jest zakończony murem oporowym z dwubiegowymi schodami. Zarówno balustrady na murze jak na schodach ozdobione są licznymi rzeźbami. Na terenie tego tarasu znajdował się parter ogrodowy.

Na terenie tarasu dolnego pierwotnie znajdowały się prostokątne baseny, przekształcone następnie w kwatery parterów ogrodowych. Za nimi umieszczone są kwatery bosketów, graniczące z Jeziorem Wilanowskim, gęsto pocięte skośnymi ścieżkami.

Od pałacu, poprzez oba tarasy i jezioro, przebiega główna (krótka) oś widokowa, biegnąca daleko na krajobraz łęgowy doliny Wisły.

Pod koniec XVIII wieku następuje zwiększenie powierzchni zajmowanej przez ogród. Powstaje ogród angielsko-chiński, położony po stronie południowej pałacu oraz ogród angielski położony po północnej stronie posiadłości. Dużym wyzwaniem projektowym było harmonijne połączenie tak różnych stylowo części ogrodu: barokowych tarasów z parkiem krajobrazowym. W części angielskiej znajduje się wiele pomnikowych okazów drzew jak również charakterystyczne dla tego rodzaju ogrodów budowle: Altana Chińska, Most Rzymski czy też budynek Pompowni.

Przy południowym skrzydle pałacu zlokalizowany jest ogród różany, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku, natomiast przy północnym Gaj Akademosa.
×
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Taras górny
Schody pomiędzy tarasami
Taras dolny
Taras dolny
Taras dolny
Taras dolny
Taras dolny - główna oś widokowa
Jezioro Wilanowskie
Boskety
Boskety
Ogród różany
Ogród różany
Ogród różany
Ogród różany
Wilanów
Gaj Akademosa
Wilanów
Oranżeria
Park angielski
Park angielski
Pompownia
Park angielsko-chiński